Historia

 HISTORIA ZNAKU TOWAROWEGO MATADOR

Pierwszym producentem opon w byłej Czechosłowacji była firma Matador
z siedzibą w Bratysławie. Firma ta rozpoczęła produkcję opon w 1925 roku i jej
opony były montowane we wszystkich słynnych samochodach czechosłowackich z lat 30-stych, przyczyniając się do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej we współpracy z takimi markami jak SKODA, TATRA, AERO i innymi. Obecnie opony marki MATADOR produkowane są w fabryce opon w Puchowie na Słowacji.

MATADOR – pierwszy producent opon w Czechosłowacji

• Firma Matador – Gummi Balata Werke oficjalnie jako firma została zarejestrowana 7 września 1905 roku. W marcu 1906 Matador rozpoczął produkcję węży gumowych i pasów w Petržalka, jednej z dzielnic Bratysławy.
• Badania nad produkcją opon rozpoczęto w 1925 roku i przez 6 najbliższych lat firma pozostawała jedynym producentem opon w Czechosłowacji.
• Firma została znacjonalizowana w 1945 roku i od następnego roku funkcjonowała już jako przedsiębiorstwo państwowe.

 

Lata 50-te to rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie w Puchowie
• Import opon na rynek wymiany zaczął rosnąć w 1946 roku i wkrótce potem krajowi producenci jak: przedsiębiorstwa państwowe Baťa, Rudý Říjen Otrokovice, Kudrnáč, Rubena Náchod, Michelin oraz Mitas Praga, nie były w stanie zaspokoić zapotrzebowania na opony. Zarząd przedsiębiorstwa państwowego Matador Bratislava zdecydował więc o budowie nowego zakładu produkcji opon.
• kamień węgielny pod nową fabrykę opon Matador uroczyście położono 7 września 1947. Budowa została ukończona w roku 1948. Mimo trudności w pozyskaniu nowych technologii od przedsiębiorstw z USA, firmie udało się uruchomić produkcję z dniem 1 marca 1950 roku.
• Produkcja opon w nowo wybudowanym zakładzie została oficjalnie zainaugurowana na 1 maja 1950 roku. W 1955 roku firma rozpoczęła produkcję przenośników taśmowych. W 1962 roku Firma osiągnęła monopol w Czechosłowacji w sektorze produkcji dętek. Produkcja opon radialnych dla samochodów ciężarowych na stałe rozpoczęła się w 1968 roku. Trzy lata później firma rozpoczęła produkcję osobowych opon radialnych. Asortyment firmy został powiększony przez opony radialne ALL STEEL w 1976 do samochodów ciężarowych.
• Poszerzenie asortymentu skłoniło firmę do zwrócenia dużej uwagi na rozpoczęcie i wzrost prac nad badaniami naukowymi. Instytut Badawczy przemysłu gumowego powstał w Púchovie w 1987 roku.
Okresy transformacji Firmy.
• Proces transformacji rozpoczął się w fabryce w Púchovie w 1988, gdzie firma została zmieniona z przedsiębiorstwa państwowego na spółkę akcyjną. Podczas transformacji firma musiała zmienić swoje logo znaku towarowego. Po 40 lat za pomocą Barum przywrócono stary znak towarowy Matador i od lipca 1993 r. wszystkie produkty zostały wyprodukowane pod tym znakiem towarowym. Przekształcenie spółki akcyjnej do spółki prywatnej zakończono w 1994.
• System zarządzania jakością, projektowania, produkcji i serwisowania opon był poświadczony zgodnie z norma ISO 9001 przez firmę certyfikującą DET NORSKE VERITAS. Rok później firma TÜV CERT nadała certyfikat firmie do systemu zarządzania jakością dla przenośników taśmowych, dętek i wyrobów gumowych technicznie zgodnych z wymaganiami ISO 9001.
• W 1995 roku Matador utworzył filie Matador Machinery i Matador Omskshina.
• System zarządzania środowiskiem firmy został zatwierdzony przez certyfikat DET NORSKE VERITAS normy BS 7750 i ISO 14001 w 1996 roku.
• Dwa ważne audyty systemu zarządzania jakości opon odbyły się w Matador w 1998 roku. Po kontroli okazało się, że Matador był pierwszą firmą w Europie Wschodniej, która przeszła pomyślnie certyfikaty systemu zgodnie z normą ISO 9001, QS 9000 i VDA 6.1 i Republiki Słowackiej.
• Wspólne przedsiębiorstwo Continental Matador do produkcji opon zostało założone w Púchovie we wrześniu 1998 roku.
• W 1999 transformacja firmy dobiegła końcowej fazy zmiany zarządzania strategicznego i zmiany do system podziału zarządzania.
• Zarządzanie firmą zostało przekształcone na model niemiecki.
• W roku 2001, Matador, jako jedna z pierwszych firm w Europie Środkowej uzyskała certyfikaty systemu zarządzania jakości, projektowania i produkcji opon według specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 (wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, akceptowane przez wiele stowarzyszeń samochodowych, wspomniane świadectwo stale zastąpi indywidualne świadectwa zgodnie z wymogami amerykańskich i niemieckich stowarzyszeń motoryzacyjnych).
• W grudniu 2001 r. firma DET NORSKE VERITAS wystawiła certyfikat systemu jakości zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, ważne dla projektowania, produkcji, montażu, serwisu, sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu gumowego i zarządzanie projektowaniem i rozwojem, produkcji, obsługi isprzedaży form.
• We Wrześniu 2005 firma MATADOR obchodziła rocznicę stulecia marki i wprowadzenia nowego logo firmy, które będzie reprezentować i wprowadzać spółkę w nowe stulecie.
• W 2007 roku przedsiębiorstwo Continental AG nabyło 51% udziałów w „(MATADOR Rubber”).
• Na 1 lipca 2008 r. Continental i Matador Group zgodziły się na przeniesienie dodatkowych 15% udziałów do Continental Matador Rubber. Od tej daty grupa Continental posiada 66% udziałów w Continental Matador Group. To dodatkowe przejęcie w ciągu kilku miesięcy pokazuje zaangażowanie grupy Continental w inwestycję w fabrykę w Puchovie.
• W 2009 roku Continental AG Hannover zwiększył udział kapitału do 100%. Continental otworzył nowe centrum dystrybucji i logistyki w Púchovie, dla Europy Środkowej i Wschodniej, jak również nową halę produkcyjną.
• W maju 2010 roku Continental otwiera nowe hale produkcji w Púchovie, które umożliwią dalsze zwiększenie zdolności produkcyjnych dla opon bezdętkowych osobowych i lekkich samochodów ciężarowych
• 2011 – projekt dodatkowo rozszerzający zdolności produkcyjne został zatwierdzony przez Zarząd Continental do 20 000 m2 powierzchni magazynowej, oraz nowej hali produkcyjnej o pow. 7 400 m2

Źródło na: http://www.matador.sk/index.cfm?Module=ActiveWeb&page=WebPage&s=history&a=1